3a研討會網站

   

 

 

首頁 >  產品展示
E.max成型拋光組(口外)(HM-GC01)
E.max成型拋光組(口內)(HM-GC02)
CAD/CAM Finishing Kit(HM-SC01)(口外)
CAD/CAM Lab Kit (HM-JK03)(口外)
e.max專科瓷塊研磨拋光組-口外(LUS80)
e.max專科瓷塊研磨拋光組-口內(LUS100)
專科瓷塊細研磨棒 φ1.1(HP-DPO03)
專科瓷塊粗研磨棒 φ1.5(HP-9736G)
專科瓷塊細研磨棒 φ0.4(HP-DPO02)
專科瓷塊拋光棒 φ0.4(HP-DPO05)
專科瓷塊拋光棒 φ1.1(HP-DPO06)
專科瓷塊細研磨棒 φ0.4(RA-DPO02)
專科瓷塊細研磨棒 φ0.6(RA-DPO07)
專科瓷塊拋光棒 φ0.4(RA-DPO05)
專科瓷塊拋光棒 φ0.6(RA-DPO08)
DIAMONDS FOR E.MAX ψ1.8(FG-Z850F)
DIAMONDS FOR E.MAX ψ2.3(FG-Z833F)
DIAMONDS FOR EMAX ψ1.0